www.eko-bis.pl
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami "EKO-BIS"

top
img
Przygotowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych z programem opracowanym indywidualnie według potrzeb Zamawiającego:

Dla osób związanych z gospodarką odpadami organizujemy szkolenia wewnętrzne, mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników lub zapoznanie z obowiązującymi przepisami i ich praktyczną realizacją na terenie Państwa firmy. Dla każdego uczestnika przygotujemy materiały dydaktyczne, stanowiące streszczenie wykładów, z podstawowymi informacjami oraz wskazaniem źródeł, gdzie można szukać uzupełnienia i rozwinięcia poruszanych zagadnień. Koszty takiego szkolenia, przeliczone na jednego uczestnika są relatywnie niższe niż w przypadku szkoleń zewnętrznych równosześnie może w nich uczestniczyć znacznie większa liczba osób. Oszczędzają Państwo w ten sposób czas i pieniądze związane z wyjazdem i absencją w pracy.
Możemy również podjąć się przeszkolenia pracownika, który ma zająć się gospodarką odpadami w Państwa firmie, w zakresie obowiązków na tym stanowisku.
Przykładowe tematy przeprowadzonych szkoleń:

  • "Zasady gospodarowania odpadami w świetle obowiązujących uregulowań prawnych",
  • "Ekonomia a gospodarka odpadami poprodukcyjnymi - przepisy i praktyka",
  • "Ustawa o odpadach i sposoby postępowania z odpadami poprodukcyjnymi w oparciu o przykłady z .".

    W przypadku szczegółowych pytań prosimy o kontakt.    Powrót do oferty