www.eko-bis.pl
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami "EKO-BIS"

top
img
Prowadzenie bieżącej dokumentacji związanej z gospodarką odpadami:

Przygotowujemy i prowadzimy w imieniu i na rzecz Klienta bieżącą dokumentację ewidencyjno-sprawozdawczą obowiązującą w zakresie gospodarki odpadami, m. in.:
  • karty przekazania odpadu,
  • zbiorcze zestawienia danych do Urzędu Marszałkowskiego,
  • ewidencja ilościowo-jakościowa wytwarzanych odpadów,
  • sprawozdania GUS,
  • sprawozdania z osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu oraz należnej opłacie produktowej,
  • opłaty za korzystanie ze środowiska, itp.

    W przypadku szczegółowych pytań prosimy o kontakt.    Powrót do oferty