www.eko-bis.pl
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami "EKO-BIS"

top
img
Opracowanie wniosków, wraz z programem gospodarki odpadami, niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych w zakresie wytwarzania odpadów:

Przygotowujemy wnioski o wydanie decyzji administracyjnych w zakresie wytwarzania odpadów z "Programem gospodarki odpadami". W zależności od ilości wytwarzanych odpadów występujemy odpowiednio o:
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji, dla ilości powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie,
  • decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w przypadku wytwarzania odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie,
  • przedkładamy informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, w przypadku wytwarzania odpadów niebezpiecznych w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie innych niż niebezpieczne.

    W przypadku szczegółowych pytań prosimy o kontakt.    Powrót do oferty