www.eko-bis.pl
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami "EKO-BIS"

top
img
Konsulting w zakresie bezpiecznego i zgodnego z obowiązującymi przepisami postępowania z odpadami od momentu wytworzenia, poprzez czasowe magazynowanie, transport aż do unieszkodliwienia:

Nasi specjaliści z blisko 10-cio letnim stażem pracy w branży gospodarki odpadami doradzą Państwu, jak w bezpieczny, zgodny z zasadami ochrony środowiska i obowiązującymi przepisami postępować z odpadami, od momentu ich wytworzenia, poprzez gromadzenie, magazynowanie, transport wewnętrzny, aż do przekazania ich do unieszkodliwienia lub odzysku.

W konsekwencji zmieniających się wymogów prawnych w gospodarce odpadami poprodukcyjnymi oraz bardziej rygorystycznego ich egzekwowania przez jednostki kontrolne ze strony Inspekcji Ochrony Środowiska, Sanepidu lub organów samorządowych, proponujemy Państwu niezobowiązujące, bezpłatne spotkanie, na którym szczegółowo przeanalizujemy prowadzoną przez Państwa gospodarkę odpadami. Efektem takiego spotkania będzie sprawozdanie obejmujące prezentację stanu aktualnego, z uwzględnieniem wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości i wskazaniem niezbędnych działań naprawczych. Poprzez szczegółową analizę procesów produkcyjnych, bazując na zdobytych doświadczeniach, wskażemy Państwu możliwości ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Zaproponujemy również indywidualne rozwiązania najbardziej optymalne ze względów technicznych, organizacyjnych i co najważniejsze - ekonomicznych.

W przypadku szczegółowych pytań prosimy o kontakt.Powrót do oferty