www.eko-bis.pl
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami "EKO-BIS"

top
img
Demontaż materiałów budowlanych zawierających azbest, pakowanie, znakowanie, transport i przekazanie do składowania:

Azbest to włóknisty materiał nieorganiczny którego największą zaletą jest odporność na wysokie temperatury, działanie czynników chemicznych oraz duża wytrzymałość mechaniczna.
Azbest wykorzystywano przede wszystkim w budownictwie do wytwarzania materiałów dekarskich w postaci płyt falistych i gładkich - eternit, rur wodociągowych i kanalizacyjnych, jak również w formie przędzy do produkcji okładzin ciernych i taśm hamulcowych, sznurów, tkanin ognioochronnych i koców gaśniczych.
Badania dowiodły, iż włókna azbestowe, które przedostają się wraz z powietrzem do płuc, pozostają tam, powodując mechaniczne uszkodzenia śluzówki co prowadzi do zwłóknienia tkanki płucnej i w konsekwencji do procesów nowotworowych.

W Polsce od 1997 roku obowiązuje zakaz produkcji, stosowania oraz obrotu wyrobami zawierającymi azbest, natomiast zgodnie z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski, do 2032 roku powinien zostać definitywnie usunięty z otoczenia człowieka.

Proponujemy Państwu kompleksową, w pełni profesjonalną usługę, obejmującą demontaż materiałów budowlanych zawierających azbest, właściwe opakowanie i oznakowanie nalepkami ostrzegawczymi zdemontowanych materiałów, odbiór, transport i przekazanie do składowania.
Całość prac przeprowadzamy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649). Odbiór i przekazanie do składowania potwierdzamy "kartą przekazania odpadów" z wpisaną ilością [w Mg] odebranych odpadów.

W przypadku szczegółowych pytań prosimy o kontakt.Powrót do oferty