www.eko-bis.pl
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami "EKO-BIS"

top
img
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia lub odzysku odpadów pochodzenia przemysłowego niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne:

Nasza decyzja umożliwia nam odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia lub odzysku ponad 800 pozycji z obowiązującego katalogu odpadów.

PRZYJMUJEMY m.in. :
 • szlamy i osady z farb i lakierów,
 • farby proszkowe,
 • farby drukarskie na bazie rozpuszczalników nie zawierających chloru,
 • kleje, szczeliwa, masy szpachlowe,
 • przepracowane oleje, smary,
 • zużyte emulsje chłodzące,
 • rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników nie zawierających chloru,
 • ścieki i osady pogalwaniczne,
 • osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,
 • zużyte materiały szlifierskie,
 • odpady materiałów budowlanych - papa, wełna mineralna,
 • odpady materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych zawierających azbest,
 • zużyte czyściwo, odzież ochronna,
 • zużyte materiały filtracyjne i sorbenty,
 • zanieczyszczone opakowania,
 • odpady tworzyw sztucznych, gumy,
 • odczynniki chemiczne,
 • zużyte urządzenia i elementy elektroniczne,
 • partie produktów nieodpowiadajace wymaganiom - przeterminowane surowce i produkty spożywcze, kosmetyki, farmaceutyki, produkty chemii gospodarczej i budowlanej,
 • dokumenty i nośniki danych zawierające poufne informacje,

  Odbierane przez nas odpady są przekazywane m.in. do:
 • unieszkodliwienia poprzez:
  - składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne,
  - obróbkę fizyczno-chemiczną,
  - termiczne przekształcanie odpadów,
 • odzysku poprzez:
  - wykorzystanie jako paliwa - produkcja paliwa alternatywnego,
  - regenerację - destylację rozpuszczalników,
  - kompostowanie,
  - recykling tworzyw sztucznych,
  - powtórną rafinację oleju,
  - inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części (demontaż i odzysk sprzętu elektronicznego),

  Usługi realizujemy na podstawie jednorazowych zleceń, lub też w oparciu o umowę cywilno-prawną. Podpisanie takiej umowy umożliwia Państwu skorzystanie z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO dla stałych Klientów.

  W przypadku szczegółowych pytań prosimy o kontakt.


  Powrót do oferty